Vältä ongelmat

Toteutetaan yhdessä IT-infrastruktuuri, joka tarjoaa korkean käytettävyyden ja kestää vikatilanteet aiheuttamatta katkoja liiketoiminnalle.

Suunnittele

Aina jotakin voi kuiteinkin sattua. Varaudu tähän palautumissuunnitelmalla, jolla IT-infrastruktuuri saadaan mahdollisimman nopeasti palvelemaan liiketoimintaa.

Kouluta

Parhaatkin järjestelmät ja suunnitelmat ovat turhia, jos niiden mukaan ei osata toimia. Pidetään yhdessä huolta, että henkilökunta osaa toimia suunnitelman mukaisesti ja operoida tarvittavia järjestelmiä.

Be Resilient to disruptions!